Näytä pyykkikori
Pyykkikori Pyykkikori 0

Käyttöehdot

Yleistä


Nämä käyttöehdot koskevat sivustoa www.pyykitpuhtaaksi.fi. Tämän sivuston on tehnyt ja sitä hallitsee Ospite Oy. Näillä sivuilla asioidessasi sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

Tiedot ja palvelut www.pyykitpuhtaaksi.fi sivustolla


Ospite Oy myy itse sivuillaan esittämiä tuotteita tai palveluita. Asiakkaan tulee aina tarkistaa lopullinen hinta ja tuotteen tiedot tilauksesta ennen sen hyväksymistä.

Ospite Oy ei vastaa pesun aikana napeille sekä soljille yms. tapahtuneista vahingoista. Jos vaatteissa tai pestävissä tekstiileissä ei ole pesuohjetta, tapahtuu pesu aina asiakkaan omalla vastuulla. Ospite Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat vaatteissa olevista valmistusvirheistä, eikä vaatteista, matoista tai muista tekstiileistä, jotka ovat ajan, kulumisen tai auringon heikentämiä.  Reklamaatioaika tekstiilin luovutuksesta asiakkaalle on 24 tuntia.

Immateriaaliomistusoikeudet


Kaikkia tällä sivustolla olevia tekstejä, piirustuksia, valokuvia, filmejä, kuvia, tiedostoja, tietopankkeja, ohjelmistoja, nimikkeitä, kauppa- ja domainnimiä, merkkejä, logoja ja muita osia suojaavat immateriaalioikeudet, jotka kuuluvat Ospite Oy:lle. Tällä sivulla ja tämän sivun kautta tarjottujen tietojen tallentaminen (muuta kuin se, mitä sivuston selaamiseen on tarpeen), jäljentäminen, muuttaminen, julkistaminen, jakelu tai lähettäminen, myyminen tai muulla tavalla siirtäminen, tai niiden minkäännäköisten oikeuksien kolmansille antaminen on kielletty ilman Ospite Oy:n ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.Sivun kielletty käyttö


Sitoudut mm. (1) olemaan käyttämättä tietoja väärin, (2) olemaan käyttämättä sivustoa siten, että se vahingoittaa, vääristää, keskeyttää, tai pysäyttää sen, tai muuten heikentää sen toimintaa, (3) olemaan käyttämättä sivustoa tietokonevirusten lähettämiseen tai tallentamiseen, tai vahingoittavan-, siveettömän-, tai uhkaavan tapaisen materiaalin lähettämiseen tai tallentamiseen, (4) olemaan käyttämättä sivustoa siten, että se rikkoo luonnollisen tai oikeushenkilön, tai yhdistyksen oikeuksia, kuten yksityisyys tai immateriaalioikeuksia, rajoittumatta kuitenkaan niihin, (5) olemaan käyttämättä sivustoa myynninedistämiseen tai mainostamiseen tarkoitetun materiaalin lähettämiseen tai tallentamiseen ilman Ospite Oy:ltä / www.pyykitpuhtaaksi.fi ennakkoon pyydettyä lupaa, paitsi jos vastaanottaja sitä pyytää.Linkit muille sivustoille


Tällä sivulla voi olla linkkejä kolmansille internetsivustoille, tai siinä voidaan muuten osoittaa niille. Ospite Oy ei voi millään tavalla vaikuttaa näiden sivujen tai -sivustojen sisältöön tai muihin tunnusmerkkeihin, eikä se ole missään tapauksessa vastuussa niiden sisällöstä tai tunnusmerkeistä. Se, että www.pyykitpuhtaaksi.fi:ssä on näitä linkkejä, ei millään tavalla tarkoita näiden sivujen tai -sivustojen sisällön ehdotonta hyväksymistä.Neuvot sivun kautta


Mikäli sivuston kautta annetaan suoranaisia tai epäsuoria neuvoja lääketieteellisten, juridisten, taloudellisten tai muiden henkilökohtaisten tai asiakohtaisten päätösten tekemiseen, ei kyseisiä neuvoja voidaan mitenkään taata, eikä Ospite Oy:tä voida mitenkään asettaa niistä vastuuseen. On aina syytä kysyä neuvoa asiantuntijalta omaa tilannetta koskeviin neuvoihin.Sovellettava lainsäädäntö ja hyväksytyt oikeuslaitokset


Tähän sivustoon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.